ევროპული განათლების აკადემია გაძლევთ შანს

ევროპული განათლების აკადემია გაძლევთ შანსს გახდეთ საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე მოსამზადებელი კურსის გავლის შემდეგ. აბიტურიენტი ჩაირიცხება მის მიერ არჩეულ უმაღლეს სასწავლებელში გასაუბრების საფუძველზე. ჩარიცხვის შემდეგ ევროპული განათლების აკადემია აწარმოებს მოსამზადებელ, საკონსულტაციო, მეთოდურ საქმიანობას შესაბამისი უნივერსიტეტის პროგრამის მიხედვით.

საერთაშორისო ეკონომიკურ - ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას

საერთაშორისო ეკონომიკურ - ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას 2016/2017 სასავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე:

ბაკალავრიატი

 • სამართალმცოდნეობა;
 • ადამიანის ჯანმრთელობა - ექიმი რეაბილიტოლოგი;
 • ფინანსები და კრედიტები
 • ტურიზმი
 • მენეჯმენტი
 • მარკეტინგი
 • პროგრამული ინჟინერია;
 • დაწყებითი განათლება;
 • სკოლამდელი აღზრდა;
 • ფიზ.აღზრდა;
 • ფსიქოლოგია;
 • გეოგრაფია;
 • ბიოლოგია;
 • ისტორია;
 • ფილოლოგია;
 • პრაქტიკული ფსიქოლოგია;
 • ჟურნალისტიკა;

ზაპოროჟიეს ეკონომიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას

ზაპოროჟიეს ეკონომიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი  აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას 2016/2017  სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე:

 

ბაკალავრიატი

 • ტურიზმი;
 • ფინანსები და კრედიტი;
 • ბუღალტრული;
 • აღრიცხვა და აუდიტი;
 • მენეჯმენტი;
 • საერთაშორისო ეკონომიკა;
 • მარკეტინგი;
 • ინგლისური ენა;
 • სამშენებლო;
 • კომპიუტერული ინჟინერია;
 • პროგრამული ინჟინერია;