ევროპული განათლების აკადემია გაძლევთ შანს

ევროპული განათლების აკადემია გაძლევთ შანსს გახდეთ საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე მოსამზადებელი კურსის გავლის შემდეგ. აბიტურიენტი ჩაირიცხება მის მიერ არჩეულ უმაღლეს სასწავლებელში გასაუბრების საფუძველზე. ჩარიცხვის შემდეგ ევროპული განათლების აკადემია აწარმოებს მოსამზადებელ, საკონსულტაციო, მეთოდურ საქმიანობას შესაბამისი უნივერსიტეტის პროგრამის მიხედვით.