ზაპოროჟიეს ეკონომიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას

ზაპოროჟიეს ეკონომიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი  აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას 2016/2017  სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე:

 

ბაკალავრიატი

 • ტურიზმი;
 • ფინანსები და კრედიტი;
 • ბუღალტრული;
 • აღრიცხვა და აუდიტი;
 • მენეჯმენტი;
 • საერთაშორისო ეკონომიკა;
 • მარკეტინგი;
 • ინგლისური ენა;
 • სამშენებლო;
 • კომპიუტერული ინჟინერია;
 • პროგრამული ინჟინერია;

მაგისტრატურა

 • საბანკო საქმე;
 • საგადასახადო საქმე;
 • ორგანიზაციის მენეჯმენტი და ადმინისტრირება;
 • საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მენეჯმენტი;
 • ინგლისური ენა;
 • საერთაშორისო ეკონომიკა;
 • ფინანსები და კრედიტი;
 • მარკეტინგი;
 • კომპიუტერული სისტემები და ქსელები;
 • სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფა;

სოციალურად დაუცველებზე,მრავალშვილიანებზე, დევნილებზე მოქმედებს შეღავათები;